Τα Φαρμακεία σήμερα Σάββατο 20 Ιουλίου!

ΛΕΥΚΩΣΙΑ * Χριστοδούλου Κυπρούλλα, Καρπενησίου 25Α. Κάθετος Λεωφ. Μακαρίου και Κένεντι, Λευκωσία, τηλ. 22376960, 22378494. *…