Προληπτικές Εξετάσεις που διενεργούνται σε δικαιούχους του ΓεΣΥ!

Α) Τεστ Παπανικολάου Στο πλαίσιο της εκστρατείας ενημέρωσης των δικαιούχων για τις υπηρεσίες πρόληψης που περιλαμβάνονται…