Διευκρίνιση για τον μέγιστο αριθμό ατόμων σε χώρους εστίασης και χώρους διασκέδασης!

Το Υπουργείο Υγείας υπενθυμίζει ότι, σύμφωνα με το ισχύον Διάταγμα, ο μέγιστος αριθμός ατόμων που μπορούν…

porn pdf