Υπογράφηκε συμφωνία για την ΑΤΑ στο Υπουργείο Εργασίας!

Σε συνάντηση που πραγματοποιήθηκε σήμερα στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, υπογράφηκε συμφωνία για την ΑΤΑ από τον Υπουργό Εργασίας και τους κοινωνικούς εταίρους.

Ο Υπουργός, σε δηλώσεις του μετά το πέρας της συνάντησης, ανέφερε τα ακόλουθα: «Σήμερα, με την υπογραφή της συμφωνίας για την ΑΤΑ, διαφυλάξαμε την εργατική ειρήνη, ανταποκριθήκαμε στις ανάγκες της κοινωνίας και λειτουργήσαμε ανάλογα με τις δυνατότητες της οικονομίας. Αυτή η επιτυχία ανήκει σε όλους, επειδή μαζί προσπαθήσαμε και μαζί καταφέραμε να καταλήξουμε και να συμφωνήσουμε. Ευχαριστώ τους κοινωνικούς εταίρους για την συνεργασία και την εποικοδομητική στάση που επέδειξαν, αξιολογώντας τα δεδομένα με ορθολογισμό και υπευθυνότητα. Όπως πράττουμε επί δεκαετίες, καταλήγοντας σε αμοιβαία αποδεκτές συμφωνίες μέσα από τον κοινωνικό διάλογο, έτσι πράξαμε και τώρα υπηρετώντας το δημόσιο συμφέρον. Η χώρα μας βρίσκεται αντιμέτωπη με μεγάλες προκλήσεις και η Κυβέρνησή μας μπορεί να τις διαχειριστεί αποτελεσματικά, με ενότητα και συλλογικότητα, προχωρώντας μπροστά με σταθερά βήματα και βρίσκοντας λύσεις σε δύσκολα προβλήματα.»

Το κείμενο της συμφωνίας προνοεί τα εξής:

«Ανανεώνεται η Μεταβατική Συμφωνία για την Αυτόματη Τιμαριθμική Αναπροσαρμογή του 2017, η οποία ανανεώθηκε το 2020, και το ποσοστό καταβολής της ΑΤΑ αυξάνεται στο 66.7%, ενώ η καταβολή σύμφωνα με το επαυξημένο ποσοστό θα ισχύσει από τον Ιούνιο του 2023 και ο Κοινωνικός Διάλογος για την κατάληξη σε ολοκληρωμένη και μόνιμη συμφωνία θα ολοκληρωθεί μέχρι τον Ιούνιο του 2025. Σημειώνεται ότι μέχρι την επίτευξη της ολοκληρωμένης Συμφωνίας θα εφαρμόζονται οι πρόνοιες της παρούσας Συμφωνίας.»