Το Τμήμα Φορολογίας προτρέπει το κοινό να αγνοεί ανεπιθύμητη αλληλογραφία!

Το Τμήμα Φορολογίας ενημερώνει ότι συνεχίζουν να κυκλοφορούν ανεπιθύμητα μηνύματα με τα οποία προτρέπονται οι αποδέκτες να δώσουν τα προσωπικά τους στοιχεία και τα στοιχεία του τραπεζικού τους λογαριασμού για να λάβουν επιστροφή φόρου.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Αυτού του είδους τα μηνύματα έχουν σκοπό να υποκλέψουν στοιχεία του τραπεζικού λογαριασμού ανυποψίαστων πολιτών και το Τμήμα Φορολογίας προτρέπει όσους λαμβάνουν τέτοια ή παρόμοια μηνύματα να τα αγνοούν.

Επισημαίνεται ότι:

  • Το Τμήμα Φορολογίας επικοινωνεί με το κοινό ΜΟΝΟ μέσω ηλεκτρονικών διευθύνσεων οι οποίες καταλήγουν σε: @tax.mof.gov.cy, και προτρέπει το κοινό να βεβαιώνεται ότι η ηλεκτρονική διεύθυνση του πραγματικού αποστολέα έχει την κατάληξη αυτή.
  • Το Τμήμα Φορολογίας αποστέλλει μέσω ταχυδρομείου Ειδοποίηση Επιβολής Φορολογίας για την κάθε Φορολογική Δήλωση που εκκαθαρίζεται, στην οποία αναγράφεται το ποσό επιστρεπτέου ή οφειλόμενου φόρου.
  • Οι επιστροφές φόρου γίνονται μόνο με έμβασμα σε τραπεζικό λογαριασμό, το  IBAN του οποίου δηλώνει ο φορολογούμενος στο Τμήμα με ασφαλείς διαδικασίες μέσω συγκεκριμένου εντύπου.