Προληπτικές Εξετάσεις που διενεργούνται σε δικαιούχους του ΓεΣΥ!

Α) Τεστ Παπανικολάου

Στο πλαίσιο της εκστρατείας ενημέρωσης των δικαιούχων για τις υπηρεσίες πρόληψης που περιλαμβάνονται στο Γενικό Σύστημα Υγείας (ΓεΣΥ), ο Οργανισμός Ασφάλισης Υγείας (ΟΑΥ) υπενθυμίζει πως η εξέταση πρόληψης του καρκίνου του τραχήλου της μήτρας με το Τεστ Παπανικολάου παρέχεται από το ΓεΣΥ από την πρώτη ημέρα εφαρμογής του.

Η συχνότητα του προληπτικού ελέγχου με Τεστ Παπανικολάου για γυναίκες που δεν παρουσιάζουν κάποιο σύμπτωμα ή ιστορικό, έχει καθοριστεί όπως διενεργείται ανά δύο (2) χρόνια μέχρι την ηλικία των 65 ετών, απόφαση που βασίστηκε στις διεθνείς κατευθυντήριες οδηγίες.

Ο Οργανισμός επιθυμεί να διευκρινίσει, ωστόσο, ότι σε περιπτώσεις που υπάρχουν σημεία ή συμπτώματα ή ιστορικό, τα οποία δικαιολογούν επανάληψη του τεστ σε μικρότερο διάστημα (μικρότερο των 2 ετών), τότε ο έλεγχος αποζημιώνεται εξ’ ολοκλήρου από το ΓεΣΥ ανεξαρτήτως συχνότητας.

Σημαντικό να σημειωθεί ότι τα ποσοστά προσέλευσης των γυναικών για τη διενέργεια του Τεστ Παπανικολάου είναι χαμηλά. Στον ακόλουθο πίνακα φαίνεται ο αριθμός των γυναικών που έκαναν Τεστ Παπανικολάου τα τελευταία 2 χρόνια και ο αριθμός των γυναικών που εμπίπτουν στην ηλικιακή κατηγορία να κάνουν το εν λόγω τεστ και δεν το έπραξαν.

Προσέλευση Γυναικών για Τεστ Παπανικολάου

Αριθμός δικαιούχων που έκαναν Τεστ Παπανικολάου τα τελευταία 2 χρόνια 126,903
Αριθμός δικαιούχων που μπορούσαν να κάνουν Τεστ Παπανικολάου τα τελευταία 2 χρόνια 341,837
Ποσοστό 37.12%

Β) Έλεγχος κατά την παιδική ηλικία

Επίσης, αποσκοπώντας στην ενίσχυση του τομέα της πρόληψης εντός του ΓεΣΥ, ο Οργανισμός επιθυμεί να υπενθυμίσει στους δικαιούχους ότι, από τις αρχές του 2023, έχουν τεθεί σε εφαρμογή μία σειρά κλινικών κατευθυντήριων οδηγιών (ΚΚΟ), οι οποίες ετοιμάστηκαν με τη συμβολή και τη συνεργασία των αρμόδιων επιστημονικών εταιρειών.

Με γνώμονα πάντα τη συνεχή βελτίωση και την αναβάθμιση του επιπέδου ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών φροντίδας υγείας στο πλαίσιο του ΓεΣΥ για όλους τους δικαιούχους, οι ΚΚΟ που τέθηκαν σε εφαρμογή αφορούν σε τρεις προληπτικούς ελέγχους κατά την παιδική ηλικία:

 1.    Σιδηροπενία/σιδηροπενική αναιμία στην παιδική ηλικία

Η σιδηροπενία αποτελεί την πιο συχνή αιτία αναιμίας στη βρεφική και παιδική ηλικία. Γι’ αυτό τον λόγο, ο Οργανισμός προχώρησε στην ένταξη του προληπτικού ελέγχου Σιδηροπενίας/Σιδηροπενικής Αναιμίας στην παιδική ηλικία σε ομάδες υψηλού κινδύνου στη βάση κατευθυντήριων οδηγιών.

2.    Αναπτυξιακή δυσπλασία ισχίου

Η εξέταση για Αναπτυξιακή Δυσπλασία Ισχίου διενεργείται από τον Παιδίατρο κατά τη γέννηση ενός παιδιού. Σε περίπτωση που το αποτέλεσμα της εξέτασης είναι θετικό, δηλαδή εμπίπτει σε κάποια από τις προκαθορισμένες παραμέτρους, τότε συνιστάται παραπομπή σε Ορθοπεδικό. Διενέργεια περαιτέρω εξετάσεων προβλέπει και φυσιολογική κλινική εξέταση σε βρέφος το οποίο εμπίπτει στις ομάδες υψηλού κινδύνου.

3.    Προληπτικός Έλεγχος Όρασης

Ο Προληπτικός Έλεγχος Όρασης στα παιδιά αποσκοπεί στην έγκαιρη ανίχνευση προβλημάτων που οδηγούν σε απώλεια όρασης που μπορεί να προληφθεί. Τα παιδιά συστήνεται να εξετάζονται κατά τη διάρκεια του ελέγχου ρουτίνας από τους Παιδίατρους, όσον αφορά στην όραση, σε ηλικία 0-6 μηνών ανά 2 μήνες, 6 μηνών-2 ετών ανά 6 μήνες και από 6-18 ετών ανά 3ετία. Το είδος του ελέγχου από τον Παιδίατρο διαμορφώνεται ανάλογα με την ηλικία του παιδιού. Σε παρουσία παθολογικού ευρήματος κατά την εκτίμηση από τον Παιδίατρο, το παιδί πρέπει να παραπέμπεται σε Οφθαλμίατρο. Στην ηλικία των 3-5 ετών συστήνεται ο καθολικός ανιχνευτικός έλεγχος από Οφθαλμίατρο για όλα τα παιδιά της ηλικίας αυτής.

Γ) Εργαστηριακές Εξετάσεις Ρουτίνας

Πρόσθετα, στο πλαίσιο της ενίσχυσης της πρόληψης εντός ΓεΣΥ, ο ΟΑΥ υιοθέτησε πρόσφατα κατευθυντήριες οδηγίες για τη διενέργεια εργαστηριακών εξετάσεων ρουτίνας σε ασυμπτωματικούς ενήλικες, σε άτομα δηλαδή που δεν έχουν διαγνωστεί, δεν έχουν εμφανίσει συμπτώματα κάποιας ασθένειας ή δεν έχουν λάβει ή λαμβάνουν φαρμακευτική αγωγή. Σε περίπτωση που ένας δικαιούχος παρουσιάζει συμπτώματα ή έχει ιατρικό ιστορικό ή λαμβάνει φαρμακευτική αγωγή, τότε ο εν λόγω δικαιούχος δεν εμπίπτει στις πιο πάνω οδηγίες και συνεπώς η διενέργεια εργαστηριακών εξετάσεων καθορίζεται από τον θεράποντα ιατρό σε συχνότητα που προβλέπει η βέλτιστη διαχείριση της πάθησής του.

Η συχνότητα διενέργειας εργαστηριακών εξετάσεων ρουτίνας σε ασυμπτωματικούς ενήλικες καθορίζεται στη βάση της ηλικίας του κάθε δικαιούχου. Πιο συγκεκριμένα, για τις ηλικίες από 18 έως 44 ετών η συχνότητα για τις εργαστηριακές εξετάσεις, όπως γενική αίματος, σάκχαρο νηστείας, ουρία, κρεατινίνη, νεφρική λειτουργία, ηπατικά ένζυμα, χοληστερόλη, γενική ούρων κ.α. ορίζεται στα 5 χρόνια. Για τις ηλικίες από 45 έως 64 ετών η συχνότητα για τις προαναφερθείσες εργαστηριακές εξετάσεις είναι κάθε 2 χρόνια και για τις ηλικίες πέραν των 65 οι εξετάσεις θα πρέπει να γίνονται κάθε χρόνο.

Στις εργαστηριακές εξετάσεις ρουτίνας, ο Οργανισμός Ασφάλισης Υγείας ενέταξε και τον προληπτικό έλεγχο για καρκίνο του προστάτη. Για άνδρες υψηλού κινδύνου, 40 ετών και άνω το ολικό PSA θα πρέπει να γίνεται κάθε πέντε (5) χρόνια. Για άνδρες άνω των 50 ετών κάθε δύο (2) χρόνια και για άνδρες άνω των 65 ετών να γίνεται ολικό PSA αναλόγως πρωτοκόλλου.

Παράλληλα, η εξέταση για τη θυρεοτρόπο ορμόνη (TSH) δύναται να πραγματοποιηθεί κάθε δύο έτη σε άνδρες άνω των 60 ετών και σε γυναίκες άνω των 50 ετών. Διευκρινίζεται, επίσης, ότι η προαναφερθείσα εξέταση θα πρέπει να γίνεται ομοίως κάθε δύο χρόνια για άτομα άνω των 65 ετών, ανεξαρτήτως φύλου.

Η υιοθέτηση των συγκεκριμένων οδηγιών έγινε σε συνεργασία με την Υποεπιτροπή Εργαστηριακών Εξετάσεων του Οργανισμού και κατόπιν διαβούλευσης με εκπροσώπους των Επιστημονικών Εταιρειών των Προσωπικών Ιατρών για ενήλικες.

Τέλος, διευκρινίζεται ότι οι υπηρεσίες πρόληψης που παρέχονται εντός του ΓεΣΥ σε καμία περίπτωση δεν υποκαθιστούν τα πληθυσμιακά/ανιχνευτικά προγράμματα του Υπουργείου Υγείας, τα οποία έχουν στόχο τη διασφάλιση και προστασία της δημόσιας υγείας.