Παράταση προθεσμίας καταβολής του τέλους Κεντρικού Φορέα Ισότιμης Κατανομής Βαρών (Κ.Φ.Ι.Κ.Β.) 0,4%!

Παράταση προθεσμίας καταβολής του τέλους Κεντρικού Φορέα Ισότιμης Κατανομής Βαρών (Κ.Φ.Ι.Κ.Β.) 0,4% λόγω μεταβίβασης ακίνητης ιδιοκτησίας και μετοχών κατόπιν πώλησης κατά την περίοδο 22/02/2021 μέχρι 18/11/2022

Σε συνέχεια των ανακοινώσεων ημερομηνίας 01/09/2023 και 07/11/2023 και με νέα απόφαση του Εφόρου Φορολογίας, η ημερομηνία καταβολής του σχετικού τέλους χωρίς την επιβολή χρηματικών επιβαρύνσεων και τόκων παρατείνεται μέχρι και την 31η Μαρτίου 2024.  Μετά την ημερομηνία αυτή θα επιβληθούν οι προβλεπόμενες από τη νομοθεσία χρηματικές επιβαρύνσεις και τόκοι μέχρι την πλήρη εξόφληση.

Επισημαίνεται ότι όσοι έχουν μεταβιβάσει ακίνητη ιδιοκτησία κατόπιν πώλησης κατά την πιο πάνω περίοδο και δεν έχουν παραλάβει τη σχετική ειδοποίηση οφειλής θα πρέπει είτε (α) να αναζητήσουν τη σχετική οφειλή στη Φορολογική Πύλη – «Κατάσταση Οφειλών»  και να προχωρήσουν σε πληρωμή, είτε (β) να επισκεφθούν τα κατά τόπους Επαρχιακά Γραφεία του Τμήματος Φορολογίας, προσκομίζοντας όλα τα απαραίτητα στοιχεία για διευθέτηση της οφειλής.

Πληρωμές πραγματοποιούνται μέσω της Φορολογικής Πύλης (με internet banking με βάση τον  αριθμό αναφοράς πληρωμής ή με πιστωτική/χρεωστική κάρτα). Στην ιστοσελίδα του Τμήματος Φορολογίας έχει αναρτηθεί οδηγός για πληρωμές φορολογικών οφειλών, στον οποίο μπορεί να ανατρέξει το κοινό.