Παράταση προθεσμίας για υποβολή της Δήλωσης Εισοδήματος Ατόμου και για Πληρωμή του Φόρου για το 2019!

21-10-2020 13:30

Το Τμήμα Φορολογίας ενημερώνει ότι παρατείνεται μέχρι την 30η Νοεμβρίου 2020 η ημερομηνία:

  • υποβολής της Δήλωσης Εισοδήματος Ατόμου του οποίου το ετήσιο μεικτό ολικό εισόδημα υπερβαίνει τις €19.500 (ΤΦ1 Μισθωτού και ΤΦ1 Αυτοεργοδοτούμενου χωρίς εξελεγμένους λογαριασμούς) για το φορολογικό έτος 2019.
  • πληρωμής τυχόν οφειλόμενου Φόρου, σύμφωνα με τη Φορολογική Δήλωση για το έτος 2019 (αυτοφορολογία).

Υπενθυμίζεται ότι:

  • Η υποβολή της Δήλωσης Εισοδήματος πραγματοποιείται ΜΟΝΟ ηλεκτρονικά μέσω της υπηρεσίας TAXISnet – Άμεσης Φορολογίας στο https://taxisnet.mof.gov.cy.
  • Η πληρωμή του οφειλόμενου φόρου πραγματοποιείται ΜΟΝΟ ηλεκτρονικά.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *