ΟΑΥ: Ενημέρωση δικαιούχων για εξωνοσοκομειακές υπηρεσίες Φυσιοθεραπείας!

Ημερομηνία ένταξης στο ΓΕΣΥ: 01-12-2020

Υπηρεσίες που καλύπτονται: Εξωνοσοκομειακές υπηρεσίες φυσιοθεραπείας οι οποίες περιλαμβάνουν υπηρεσίες αξιολόγησης και θεραπείας σε ατομικό επίπεδο.

Πρόσβαση στις υπηρεσίες φυσιοθεραπείας:  Η πρόσβαση σε εξωνοσοκομειακής υπηρεσίες φυσιοθεραπείας θα γίνεται κατόπιν παραπομπής από τις ιατρικές ειδικότητες που αναφέρονται πιο κάτω και εφόσον ισχύει μια από τις διαγνώσεις που αναφέρονται στους πίνακες διαγνώσεων για παραπομπή σε φυσιοθεραπευτή ενηλίκων και παιδιών (οι πίνακες διαγνώσεων θα αναρτώνται στην ιστοσελίδα του ΓεΣΥ).

Οι δικαιούχοι,  εφόσον εξασφαλίσουν παραπεμπτικό, επιλέγουν τον φυσιοθεραπευτή που θέλουν να επισκεφθούν από τον κατάλογο φυσιοθεραπευτών που συμμετέχουν στο ΓεΣΥ και προβαίνουν στη διευθέτηση ραντεβού.    

Σημειώνεται ότι το ΓεΣΥ θα καλύπτει συγκεκριμένο μέγιστο αριθμό συνεδριών φυσιοθεραπείας ανά διάγνωση, ανά δικαιούχο, ανά έτος. Για το μέγιστο αριθμό επισκέψεων που καλύπτει το Σύστημα για τη συγκεκριμένη  διάγνωση θα ενημερώνει ο ιατρός ο οποίος θα παραπέμπει σε υπηρεσίες φυσιοθεραπευτή και θα είναι αναρτημένος και στην ιστοσελίδα του ΓεΣΥ.       

Καταβολή συμπληρωμής: Ο δικαιούχος καταβάλει συμπληρωμή δέκα (10) ευρώ για κάθε συνεδρία με φυσιοθεραπευτή.

A/AΙΑΤΡΟΙ ΠΟΥ ΠΑΡΑΠΕΜΠΟΥΝ ΣΕ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
 ΠΙ – Ενηλικων
 ΠΙ – Παιδιων (Παιδιατροι)
 ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ
 ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ
 ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΑ
 ΓΕΝΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ/ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
 ΓΗΡΙΑΤΡΙΚΗ
 ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΝΤΑΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ
 ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΝΤΑΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΝΕΟΓΝΩΝ
 ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΛΟΙΜΩΞΙΟΛΟΓΙΑ
 ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΟΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑ
 ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ
 ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ – ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ
 ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑ
 ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
 ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΑ
 ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗ
 ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ
 ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ
 ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ
 ΠΑΙΔΟΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ
 ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
 ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑ – ΦΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑ
 ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑ
 ΣΤΟΜΑΤΟΓΝΑΘOΠΡΟΣΩΠΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
 ΤΡΑΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑ
 ΦΥΣΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
 ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΓΓΕΙΩΝ
 ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΘΩΡΑΚΟΣ/ ΚΑΡΔΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
 ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΠΑΙΔΩΝ
 ΩΤΟΡΙΝΟΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΙΑ
turbo porno