Νέα παράταση στην προθεσμία υποβολής αιτήσεων για τον πλειστηριασμό των αδειών για το 5G!

29 Σεπτεμβρίου 2020

Παρατείνεται εκ νέου έως την Τετάρτη 14 Οκτώβριου 2020 η καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων για το πλειοδοτικό διαγωνισμό (πλειστηριασμό) για τη χορήγηση εξουσιοδοτήσεων χρήσης του Φάσματος Ραδιοσυχνοτήτων 700 MHz, και 3.6 GHz, για την Ίδρυση και Λειτουργία Δικτύων τεχνολογίας 5G.

Σημειώνεται ότι η αρχικά η καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων είχε καθοριστεί για τις 17 Σεπτεμβρίου 2020 ενώ στην συνέχεια με σχετική απόφαση του Τμήματος  Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών του Υφυπουργείου Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής παρατάθηκε ως τις 30 Σεπτεμβρίου 2020.

Το Τμήμα  Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, με νεότερη απόφαση του παρατείνει εκ νέου την ημερομηνία υποβολής αιτήσεων έως τις 14 Οκτώβριου 2020 και ώρα 11.00 πμ (αντί της 30ης Σεπτεμβρίου 2020 που είχε καθοριστεί με την πρώτη παράταση που δόθηκε).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *