Διορισμοί Προέδρων και Μελών Διοικητικών Συμβουλίων!

Το Υπουργικό Συμβούλιο κατά τη συνεδρία του στις 22 Ιουλίου, 2021, υπό την Προεδρία του Προέδρου της Δημοκρατίας κ. Νίκου Αναστασιάδη, ενέκρινε:

α) τους διορισμούς Προέδρου, Αντιπροέδρου και Μελών, δέκα Διοικητικών Συμβουλίων που εμπίπτουν στον περί ορισμένων νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου νόμο, και
β) τους διορισμούς Διοικητικών Συμβουλίων που διορίζονται στη βάση των οικείων νόμων.

Για τον κατάλογο με τα ονόματα των διορισθέντων πατήστε εδώ.

porn pdf