Ανακοίνωση του Υπουργείου Παιδείας σχετικά με τις γραπτές προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις ή και ανεξετάσεις στα Γυμνάσια!

Λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαίτερες συνθήκες που επικράτησαν στη διάρκεια της φετινής σχολικής χρονιάς εν μέσω πανδημίας και ειδικά τη λειτουργία των Γυμνασίων για διάστημα περίπου τριών μηνών με εξ αποστάσεως φοίτηση, το Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας αποφάσισε ότι δεν θα διεξαχθούν οι γραπτές προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις ή και ανεξετάσεις στα Γυμνάσια.

Ως εκ τούτου, αποφασίζεται ότι, όπως και κατά το προηγούμενο σχολικό έτος, δεν θα υπάρξει στα Γυμνάσια στασιμότητα λόγω επίδοσης και οι μαθητές/μαθήτριες προάγονται ή απολύονται διατηρώντας τη σχετική βαθμολογία τους. Η αξιολόγηση των μαθητών/μαθητριών θα γίνει με τους τρόπους που προβλέπονται, με την προφορική αξιολόγηση και μέσα από γραπτές ασκήσεις (διαγωνίσματα), σύμφωνα με την τρέχουσα πρακτική που εφαρμόζεται από τους εκπαιδευτικούς.

Η λήξη των μαθημάτων ορίζεται την Τετάρτη, 16 Ιουνίου 2021. Για τον ορισμό της ημερομηνίας λήξης έγινε προσπάθεια να αξιοποιηθεί στο μέγιστο ο διαθέσιμος χρόνος για σκοπούς διδασκαλίας, λαμβανομένων όμως υπόψη και των άλλων παρεπόμενων διεργασιών και προθεσμιών για την εξαγωγή αποτελεσμάτων, την απόλυση και την εγγραφή σε Λύκεια/Τεχνικές Σχολές.

Σχετικές οδηγίες έχουν αποσταλεί στα σχολεία με εγκύκλιο.