Ανακοίνωση του Υπουργείου Εσωτερικών για το Σχέδιο «κτίΖΩ»

To Υπουργείο Εσωτερικών ανακοινώνει πως, στο πλαίσιο του Σχεδίου «κτίΖΩ», αποφασίστηκαν οι πιο κάτω ρυθμίσεις που αφορούν στην επιδότηση ενοικίου, με στόχο την απλοποίηση των διαδικασιών, αλλά και τη διευκόλυνση των ενοίκων.

Συγκεκριμένα, οι Δικαιούχοι Κατηγοριών Α, Β και Γ που διαμένουν σε πολυκατοικίες που θα κριθούν κατεδαφιστέες, και οι οποίοι θα επιλέξουν να συμμετάσχουν στο Σχέδιο, θα έχουν τη δυνατότητα να λαμβάνουν επίδομα ενοικίου από την ημερομηνία κατά την οποία γνωστοποιείται ότι η πολυκατοικία τους κρίθηκε κατεδαφιστέα.

Η δυνατότητα αυτή θα παρέχεται για μέγιστο χρονικό διάστημα 24 μηνών από την ημερομηνία εκκένωσης του διαμερίσματος της κατεδαφιστέας πολυκατοικίας και παράδοσης των κλειδιών στο Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως (π.χ. Εάν η πολυκατοικία κριθεί κατεδαφιστέα στις 2 Μαΐου 2023 και ο Δικαιούχος αποχωρήσει από το διαμέρισμά του 3 μήνες αργότερα, στις 2 Αυγούστου 2023, τότε θα δικαιούται να λαμβάνει επίδομα ενοικίου για 21 μήνες, μέχρι τις 2 Μαΐου 2025 κ.ο.κ)

Σημειώνεται ότι το ύψος της επιδότησης ενοικίου, θα καθορίζεται για όλους τους Δικαιούχους στη βάση του τύπου διαμερίσματος που κατέχουν και θα παραδώσουν, ανεξάρτητα από τον τύπο του διαμερίσματος που θα επιλέξουν να ενοικιάσουν για την περίοδο διεξαγωγής των κατασκευαστικών έργων. Παράλληλα, για σκοπούς απλούστευσης των διαδικασιών, το ίδιο ποσό θα παρέχεται κατ΄ αντιστοιχία και σε όσα άτομα επιλέξουν να φιλοξενηθούν σε συγγενικά/φιλικά τους πρόσωπα. 

Το Υπουργείο ενημερώνει, επίσης, ότι από την ερχόμενη εβδομάδα, θα αρχίσει η διαδικασία ελέγχων από κλιμάκιο, αποτελούμενο από μέλη του ΕΤΕΚ, του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως και Δημοτικών Μηχανικών των οικείων Δήμων, για αποτίμηση της στατικής επάρκειας των 43 πολυκατοικιών, για τις οποίες- στη βάση προηγούμενης μελέτης- διαπιστωθήκαν εκ πρώτης στατικά και άλλα προβλήματα, και η επιδιόρθωσή τους έχει κριθεί ασύμφορη και μη βιώσιμη. Οι κάτοικοι θα ενημερωθούν σχετικά με το πρόγραμμα των επισκέψεων του κλιμακίου από τους οικείους Δήμους.

Η έκθεση αξιολόγησης του κλιμακίου αναμένεται να ολοκληρωθεί σε δυο βδομάδες και ανάλογα με τα πορίσματά της θα δρομολογηθούν οι λοιπές διαδικασίες που προνοούνται στη βάση του Σχεδίου «ΚτίΖΩ», αλλά και η εφαρμογή των προνοιών που ορίζονται από τη σχετική νομοθεσία σε συνεργασία με τις Τοπικές Αρχές.