Ανακοίνωση του Τμήματος Φορολογίας σχετικά με την ενεργοποίηση λογαριασμού στο νέο σύστημα Tax For All (TFA) – Στάδιο 1 Φ.Π.Α.

Το Τμήμα Φορολογίας υπενθυμίζει ότι από τις 27 Μαρτίου 2023 έχει τεθεί σε εφαρμογή το νέο μηχανογραφικό σύστημα Tax For All, το οποίο σε αυτό το στάδιο επηρεάζει ΜΟΝΟ πρόσωπα με υποχρεώσεις για σκοπούς Φ.Π.Α.

Τα πρόσωπα που επηρεάζονται στο πρώτο στάδιο εφαρμογής του έργου θα λάβουν σταδιακά ηλεκτρονικό μήνυμα στη δηλωμένη ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail) του λογαριασμού τους στο TAXISnet Φ.Π.Α.

Η αποστολή των ηλεκτρονικών μηνυμάτων έχει αρχίσει και αναμένεται να ολοκληρωθεί μέχρι και τις 6 Απριλίου 2023.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να επικοινωνήσουν με το Τμήμα Φορολογίας μετά τις 6 Απριλίου 2023 για την ενεργοποίηση του λογαριασμού τους και νοουμένου ότι δεν έχουν λάβει μέχρι τότε σχετικό ηλεκτρονικό μήνυμα.

Στην ιστοσελίδα του Τμήματος Φορολογίας (www.mof.gov.cy/tax) κάτω από το εικονίδιο TFA έχει αναρτηθεί χρήσιμο ενημερωτικό υλικό τόσο για τις λειτουργίες του  νέου συστήματος TFA (οδηγίες/βίντεο κ.λ.π.), όσο και Οδηγίες για Ενεργοποίηση Λογαριασμού (TFA → Ενημέρωση → Πληροφορίες).

Εναλλακτικά, οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να επικοινωνήσουν με το Τμήμα Φορολογίας μέσω του κέντρου εξυπηρέτησης TFA, καλώντας τους αριθμούς:

  • 17700 για τοπικές κλήσεις
  • +357 22803803 για διεθνείς κλήσεις.